Formularz zgłoszeniowy

1. Informacje o wideo

PAMIĘTAJ O TYCH ZASADACH!

Filmy zostaną zakwalifikowane do konkursu po uiszczeniu opłaty zgłoszeniowej.
W ramach jednego, opłaconego zgłoszenia można zgłosić do 6 filmów.
Do jednej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 filmy.
Dany film nie może być zgłaszany do więcej niż jednej kategorii.

Film nr. 1


(film musi być publiczny)


(np. 01:29:43)

(np. bank muzyki, własna kompozycja, wykorzystany utwór itp.)